Pratite nas na društvenim mrežama i registrujte se za biltene i druga ažuriranja.

Volontiraj

Volontirajte u Fondaciji Faces of Hope!

Ako želite da doprinesete svojim vremenom i talentom da pomognete Fondaciji, rado bismo čuli od vas! 

Volonteri pomažu u raznim poslovima u Fondaciji. Prvi korak da postanete volonter je učešće u obilasku zgrade! Pošaljite nam e-poštu da se dogovorimo.

Fondacija Faces of Hope zahtijeva od volontera da popune prijavu i provjere prošlosti. Fondacija Faces of Hope i naše partnerstvo sa sudovima i organima za provođenje zakona zahtijevaju od volontera da razumiju osjetljivu i povjerljivu prirodu naših operacija. Proces traje otprilike mjesec dana između prijave i volontiranja za smjenu.

bs_BA